Univerzitní mateřská škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně, Kohoutova 11, 613 00, nabízí pracovní pozici učitelky MŠ.

Jaká bude Vaše náplň práce?

učitelka MŠ – kvalifikovanost - studium učitelství MŠ

Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

Co od Vás očekáváme?

§ Laskavý a respektující přístup k dětem

§ Aktivitu v plnění pracovních povinností, pracovní nasazení

§ Znalost práce na PC a s digitální technikou

§ Hra na hudební nástroj

§ Dobré komunikační schopnosti

§ Kolegialita, příjemné vystupování

§ Schopnost týmové spolupráce

§ Ochota učit se novému – co neumíte Vás naučíme J

Co Vám můžeme nabídnout?

§ Výborné pracovní podmínky v moderní školce

§ Podporu aktivity a tvořivosti při práci s dětmi

§ Ohodnocení nadstandardní práce

§ Příjemný pracovní kolektiv

Předpokládaný nástup, délka pracovního poměru:

1.8.2021, pracovní poměr na dobu určitou, výhledově možnost trvalého pracovního poměru

Úvazek 1,0

Požadujeme:

Vzdělání – učitelství mateřské školy

Doložte k přihlášce:

§ Strukturovaný životopis

§ Doklad o dosaženém vzdělání (vč. certifikátů a osvědčení o dalším vzdělávání)

§ Doklad o průběhu a délce pedagogické praxe

§ Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby přijímacího řízení

§ Čestné prohlášení o způsobilosti vykonávat práci učitelky MŠ

§ Lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu práce učitelky MŠ

§ Výpis z trestního rejstříku

Požadované dokumenty zasílejte v elektronické podobě na hrasekms@mendelu.cz

Nástup na pozici: učitel/ka
Úvazek: plný úvazek
Aprobace, specifikace: Předškolní pedagogika

Kontaktní údaje
Název školy / organizace: Univerzitní mateřská škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Schoříková
Kontaktní telefon: 737513376
Kontaktní e-mail: hrasekms@mendelu.cz
ID inzerátu: 9492